Speciella stålkonstruktioner

Behöver du bygga tak som innefattar speciella stålkonstruktioner? SWL Stålkonstruktioner AB med en ledande position inom konstruktion och tillverkning av fackverk och takstolar i stål, kan hjälpa dig förverkliga din vision.

Tack vare 60 års erfarenhet och djup kompetens känner vi väl till hur stål kan användas och hur man bygger tak med speciella stålkonstruktioner. Vi kan konstruera alla möjliga slags tak och deras komponenter i stål – även speciella stålkonstruktioner. Vi ritar och tillverkar efter dina behov och önskemål och inget uppdrag är omöjligt.

Kontakta oss med dina behov och berätta vad för speciella stålkonstruktioner du har behov av att få tillverkade, så tar vi tillsammans fram en lösning för dig.

Vad har vi gjort?

Som du kan se på våra referensverk här på webbplatsen, så har vi byggt alla möjliga slags byggnader och andra konstruktioner av stål.

Om stålet och speciella stålkonstruktioner

Vi människor har känt till och brukat stålet i 2000 år. Stålet har sedan dess följt med oss och vid flertalet tillfällen förändrat vår kultur. Nästan unikt bland ämnen, har stålet en säregen hållbarhet och flexibilitet. Vi på SWL känner mycket väl till stålet och dess egenskaper, varför vi kan bygga i princip alla speciella stålkonstruktioner du behöver för dina tak.

Med andra ord berättar historien och den enorma kompetens vi har byggt upp att SWL Stålkonstruktioner AB är din partner när du behöver specialkonstruktioner i stål till dina tak.

Vill du veta mer? Kontakta oss!