Välj fackverksbalk eller takbalk av stål

Anlita oss på SWL inför ett projekt. Vi levererar takbalk, fackverksbalkar, takstolar för alla typer av tak. Vi har lång erfarenhet och en effektiv produktionskedja som garanterar leverans inom tre månader. Kontakta oss här för offert.

Vid projektstart tar vi hänsyn till spännvidden på den byggnad som ska uppföras och beräknar takstolarnas dimensionering. Därefter återkommer vi till dig som beställare med ett förslag. Vid godkännande påbörjas produktion. Leverans kommer i rätt tid och på rätt plats.

Produktion, SWL Stålverk
Produktion av fackverk

Ryggraden i lager, idrottshallar och köpcentrum

Stora hus med långa spännvidder behöver en förstärkt ryggrad. Det är där våra produkter kommer in i bilden. Vilken av de olika varianterna som passar bäst avgörs av det aktuella behovet; storleken på byggnaden avgör ett stålfackverks dimensionering och därmed dess pris.

Vilka fördelar finns med fackverk och fackverksbalk av stål?

Fördelen med att använda stål i takstol och fackverk är att du får ett material som bär mycket vikt i förhållande till sin egen vikt. Stål möjliggör estetiska fördelar som bättre sikt, jämfört med exempelvis limträbalkar. Det är dessutom betydligt enklare att frakta och hantera än betongbalkar.

Fördelar och nackdelar – varför är fackverk så starkt?

Härdat stål kan bära mycket vikt i förhållande till tjocklek. Det innebär att det behövs förhållandevis lite material vid produktion. Under själva bygget blir en takbalk av stål enklare att hantera än mer skrymmande och tyngre material. Estetiskt är det snyggare med stål än andra lösningar, det tycker åtminsone vi.

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss här

Vilka är beställare?

Vanliga beställningar rör ståltakstolar till lagerlokaler, idrottshallar, logistikhallar, större butiker och köpcentrum. Vi jobbar uteslutande mot byggbolag, som kontaktar oss inför ett projekt.