Velg fagverkbjelke eller takbjelke av stål

Kontakt oss i SWL i forkant av et prosjekt Vi leverer takbjelker, fagverkbjelker og takstoler til alle typer tak. Vi har lang erfaring og en effektiv produksjonskjede som garanterer levering innen tre måneder. Kontakt oss her for tilbud.

Ved prosjektstart tar vi hensyn til spennvidden på bygningen som skal oppføres og beregner takstolenes dimensjonering. Deretter kommer vi tilbake deg som bestiller med et forslag. Ved godkjenning påbegynnes produksjonen. Levering skjer i rett tid og på rett sted.

Produktion, SWL Stålverk
Produktion av fackverk

Ryggraden i lager, idrettshaller og kjøpesentre

Store hus med lange spennvidder trenger en forsterket ryggrad. Det er der våre produkter kommer inn i bildet. Hvilken av de ulike variantene som passer best avgjøres av det aktuelle behovet; størrelsen på bygningen avgjør et stålfagverks dimensjonering og dermed dets pris.

Hva er fordelene med fagverk og fagverkbjelker av stål?

Fordelen med å bruke stål i takstoler og fagverk er at du får et materiale som bærer stor vekt i forhold til sin egen vekt. Stål muliggjør estetiske fordeler som bedre sikt, sammenliknet med for eksempel limtrebjelker. I tillegg er det betydelig enklere å frakte og håndtere enn betongbjelker.

Fordeler og ulemper – hvorfor er fagverk så sterkt?

Herdet stål kan kan bære stor vekt i forhold til tykkelsen. Det innebærer at det trengs forholdsvis lite materiale ved produksjon. Under selve byggingen blir en takbjelke av stål enklere å håndtere enn mer plasskrevende og tyngre materialer. Estetisk sett er det penere med stål enn andre løsninger, det synes i hvert fall vi.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss her

Hvem er bestiller?

Vanlige bestillinger gjelder ståltakstoler til lagerlokaler, idrettshaller, logistikkhaller, større butikker og kjøpesentre. Vi arbeider utelukkende mot byggefirmaer, som kontakter oss i forkant av et prosjekt.